""
1
Zapytaj prawnika
Imię i NazwiskoName
no-icon
Telefon kontaktowyTelefon kontaktowy wraz z numerem kierunkowym kraju
no-icon
Opis wypadku i obrażeńKrótki opis wypadku i doznanych obrażeń fizycznych i psychicznych
0 /
Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego
0800 612 7 612
Previous
Next

Choroby Zawodowe

industrial diseases

Niewłaściwa ergonomia miejsca pracy proawdzi do powstania wielu chorób zawodowych

Choroby zawodowe to grupy chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Choroby zawodowe mogą mieć swoje przyczyny w składzie chemicznym substancji z jakimi przyszło nam pracować, w niewłaściwie zaprojektowanej ergonomii miejsca pracy lub narażaniem na podnoszenie dużych ciężarów na przestrzeni czasu.

Instnieje wiele chorób zawodowych za które mogą Państwo uzyskać odszkodowanie. Jeżeli choroba powastała z winy lub zaniedbania pracodawcy być może mogą Państwo starać się o odszkodowanie.

Pylica płuc (Pneumoconiosis), Międzybłoniak opłucnej (Mesothelioma Pleurae) oraz Pylica azbestowa (Asbestosis)

Choroby te wystepują najczęściej w środowisku pracy o dużym zapyleniu oraz przy pracy z azbestem lub pyłem azbestowym.

Zawodowe uszkodzenie słuchu, Głuchota, Niedosłuch
Zazwyczaj występuję u osób pracujących w środowisku pracy o podwyższonym hałasie np. praca z młotami pneumatycznymi, przemysł włókienniczy, metalurgiczny, ale także inne środowiska industrialne.

Zespół wibracyjny (choroba wibracyjna)

Jednym z objawów choroby wibracyjnej u osób narażonych na wibracje kończyn górnych jest tzw. wtórny objaw Raynauda polegający na bladości palców, odrętwieniu rąk i nadmiernej wrażliwości na zimno (w języku angielskim nosi on nazwę vibration white finger). Wystepuje najczęściej u pracowników narażonych na drgania przenoszone przez różnego rodzaju narzędzia w przymyśle dorogowy, ciężki ale także wśród stomatologów.

Urazy chronicznego przeciążenia

Urazy powstałe na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien. Powstają na skutek długotrwałego powtarzania czynności. Częste wśród pracowników linii montażowych, piszących na klawiaturze, graczy używających myszy komputerowych, sekretarek i pracowników IT

Tężec (Tetanus)
Infekcja bakteryjna związana z zakażeniem rany czynnikiem bakteryjnym zewnętrznopochodnym w środowisku pracy.

Kontaktowe zapalenie skóry – (Contact dermatitis, Contact eczema)
Występująca często postać wyprysku skórnego będąca skutkiem bezpośredniego kontaktu z alergenem, na który osoba wytworzyła uprzednio nadwrażliwość np. czynnik chemiczny w środowisku pracy.

Zespół cieśni nadgarstka (Syndroma isthmi canalis carpi)

Stan chorobowy powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego (łac. nervus medianus) biegnącego w kanale nadgarstka, najczęściej związany z repetetywnym, powtarzalnym ruchem w środowisku pracy.

Astma, Dychawica (Asthma)

Może być wynikiem pracy w zapylonym lub zadymionym środowisku pracy.
Rozedma płuc (Emphysema pulmonum), Przewlekły nieżyt oskrzeli (Bronchitis chronica)
Dość częsta choroba pośród górników wydobywających węgiel związana z pracą w zapylonym środowisku.