""
1
Zapytaj prawnika
Imię i NazwiskoName
no-icon
Telefon kontaktowyTelefon kontaktowy wraz z numerem kierunkowym kraju
no-icon
Opis wypadku i obrażeńKrótki opis wypadku i doznanych obrażeń fizycznych i psychicznych
0 /
Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego
01772 203303
Previous
Next

Choroby Zawodowe

industrial diseases

Niewłaściwa ergonomia miejsca pracy proawdzi do powstania wielu chorób zawodowych

Choroby zawodowe to grupy chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Choroby zawodowe mogą mieć swoje przyczyny w składzie chemicznym substancji z jakimi przyszło nam pracować, w niewłaściwie zaprojektowanej ergonomii miejsca pracy lub narażaniem na podnoszenie dużych ciężarów na przestrzeni czasu.

Instnieje wiele chorób zawodowych za które mogą Państwo uzyskać odszkodowanie. Jeżeli choroba powastała z winy lub zaniedbania pracodawcy być może mogą Państwo starać się o odszkodowanie.

Pylica płuc (Pneumoconiosis), Międzybłoniak opłucnej (Mesothelioma Pleurae) oraz Pylica azbestowa (Asbestosis)

Choroby te wystepują najczęściej w środowisku pracy o dużym zapyleniu oraz przy pracy z azbestem lub pyłem azbestowym.

Zawodowe uszkodzenie słuchu, Głuchota, Niedosłuch
Zazwyczaj występuję u osób pracujących w środowisku pracy o podwyższonym hałasie np. praca z młotami pneumatycznymi, przemysł włókienniczy, metalurgiczny, ale także inne środowiska industrialne.

Zespół wibracyjny (choroba wibracyjna)

Jednym z objawów choroby wibracyjnej u osób narażonych na wibracje kończyn górnych jest tzw. wtórny objaw Raynauda polegający na bladości palców, odrętwieniu rąk i nadmiernej wrażliwości na zimno (w języku angielskim nosi on nazwę vibration white finger). Wystepuje najczęściej u pracowników narażonych na drgania przenoszone przez różnego rodzaju narzędzia w przymyśle dorogowy, ciężki ale także wśród stomatologów.

Urazy chronicznego przeciążenia

Urazy powstałe na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien. Powstają na skutek długotrwałego powtarzania czynności. Częste wśród pracowników linii montażowych, piszących na klawiaturze, graczy używających myszy komputerowych, sekretarek i pracowników IT

Tężec (Tetanus)
Infekcja bakteryjna związana z zakażeniem rany czynnikiem bakteryjnym zewnętrznopochodnym w środowisku pracy.

Kontaktowe zapalenie skóry – (Contact dermatitis, Contact eczema)
Występująca często postać wyprysku skórnego będąca skutkiem bezpośredniego kontaktu z alergenem, na który osoba wytworzyła uprzednio nadwrażliwość np. czynnik chemiczny w środowisku pracy.

Zespół cieśni nadgarstka (Syndroma isthmi canalis carpi)

Stan chorobowy powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego (łac. nervus medianus) biegnącego w kanale nadgarstka, najczęściej związany z repetetywnym, powtarzalnym ruchem w środowisku pracy.

Astma, Dychawica (Asthma)

Może być wynikiem pracy w zapylonym lub zadymionym środowisku pracy.
Rozedma płuc (Emphysema pulmonum), Przewlekły nieżyt oskrzeli (Bronchitis chronica)
Dość częsta choroba pośród górników wydobywających węgiel związana z pracą w zapylonym środowisku.