""
1
Zapytaj prawnika
Imię i NazwiskoName
no-icon
Telefon kontaktowyTelefon kontaktowy wraz z numerem kierunkowym kraju
no-icon
Opis wypadku i obrażeńKrótki opis wypadku i doznanych obrażeń fizycznych i psychicznych
0 /
Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego
01772 203303
Previous
Next

Istnieje wiele korzyści z prowadzenia odszkodowania w kancelarii adwokaciej PHC Law Solicitors. Przede wszystkim Państwa odszkodowanie jest prowadzone przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych adwokatów, specjalizujących się wyłącznie w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, będących absolwentami najlepszych uniwersytetów w Anglii i Walii lub Polsce. Największym udogodnieniem jest to, że przez cały czas trwania postępowania, mogą się Państwo komunikować z nami w języku polskim.

Omiń pośredników – Twoje odszkodowanie zgłoś bezpośrednio do kancelarii adwokackiej.

Już od pierwszego dnia prowadzenia odszkodowania wykwalifikowany prawnik opiekuje się sprawą upewniając się że otrzymają Państwo maksymalną kwotę przysługującego odszkodowania.

 • Wykwalifikowani adwokaci od pierwszego dnia sprawy
 • Uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania
 • No Win No Fee, czyli odszkodowanie bez ryzyka

Czy otrzymam odszkodowanie za wypadek?

Mogą Państwo otrzymać odszkodowanie za każde obrażenie jakie wystąpiło nie z winy własnej. Aby sprawa zakończyła się sukcesem, ktoś inny musi być odpowiedzialny za spowodowanie Państwa obrażeń, może to być inna osoba prywatna, firma lub inna organizacja. Aby pomóc uzyskać odszkodowanie za obrażenia musimy udowodnić, iż nastąpiło zaniedbanie
po stronie strony przeciwnej i jako rezultat tego zaniedbania doznano obrażeń. W przypadkach o odszkodowania za obrażenia, zaniedbanie oznacza niedbalstwo lub zaniechanie czynności, jaka powinna zostać dokonana, leżącej po stronie przeciwnej – osobie prywatnej, firmie lub innej organizacji.

Jak wygląda proces ubiegania się o odszkodowanie?

Etap 1: Ocena zasadności roszczeń o odszkodowanie

To jest pierwszy krok, jeżeli pragną Państwo ubiegać się o odszkodowanie, należy ocenić swoją sprawę z prawnikiem. Kancelaria prawna Cuerdens Solicitors posiada specjalizację w odszkodowaniach powypadkowych – Personal Innjury Solicitors; ocenimy Państwa sprawę bez opłat. Jeden z naszych prawników zbierze wymagane dane a następnie udzieli Państwu informacji:

 1. Czy mogą ubiegać się o odszkodowanie
 2. Jakie są szanse na zakończenie sprawy sukcesem
 3. Jakie przybliżone odszkodowanie mogą Państwo uzyskać

Prawnik po dokonaniu oceny Państwa sprawy podejmie decyzję o tym czy możemy przyjąć sprawę na zasadzie no win no fee.

Etap 2: Złożenie roszczeń o odszkodowanie

Jeżeli zdecydują się Państwo na dalsze postępowanie, dedykowany prawnik prowadzący Państwa sprawę użyje dostarczonych informacji składając wniosek przeciwko osobie fizycznej lub organizacje odpowiedzialnej za spowodowanie obrażeń. Zwykle stroną przeciwną będzie firma ubezpieczeniowa, która także wyznaczy kancelarię prawną oraz prawnika celem obrony sprawy lub obrony przed wypłatą odszkodowania. Całą korespondnencja związana ze sprawą odbywa się poprzez prawnika, więc nie muszą Państwo kontaktować się bezpośrednio z żadną ze stron w sprawie.

Etap 3: Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie

Proces rozpatrywania roszczeń oraz negocjacji (Etap 4) odszkodowanie może trwać od 3 miesięcy do 12 miesięcy, lub więcej w zależności od stopnia komplikacji sprawy. Państwa prawnik zbierze dowody wspierające Państwa roszczenia o odszkodowanie: skontaktuje się ze świadkami, sprawdzi raporty z wypadku oraz dokumentację medyczną, a także skonsultuje się z niezależnymi ekspertami. Mogą także zostać Państwo poproszeni o udanie się na wizytę lekarską. Kiedy prawnik zbierze wszystkie dowody zostaną one zaprezentowane firmie ubezpieczeniowej strony przeciwnej.

Etap 4: Negocjowanie odszkodowania

Po otrzymaniu wszystkich dowodów przez firmę ubezpieczeniową, może ona podjąć decyzję aby uzyskać ugodę w Państwa sprawie o odszkodowanie poprzez dokonanie oferty wypłaty odszkodowania. Na tym etapie prawnik użyje swojego doświadczenia oraz ekspertyzy informując czy oferta jest odpowiednia i czy powinna zostać zaakceptowana. Jeżeli odrzucą Państwo ofertę ugody sprawa może zostać skierowana do Sądu, gdzie odszkodowanie zostanie oszacowane przez Sędziego, który także ustali wysokość odszkodownaia.

Etap 5: Wypłata odszkodowania

Bez znaczenia pozostaje czy odszkodowanie zostanie uzyskane na drodze ugody czy też przez Sąd, zawsze walczymy w Państwa imieniu o najwyższą kwote odszkodowania.

Za jakie wypadki i urazy można otrzymać odszkodowanie?

Obrażenia mogą wystąpić w bardzo różnych okolicznościach, jeżeli ktoś inny odpowiedzialny jest za spowodowanie obrażeń, mogą Państwo uzyskać odszkodowanie. Często występujące roszczenia obejmują:

Ile odszkodowania mogę otrzymać?

Wysokość odszkodowanie jest przyznawana mając na uwadze:

 • Rodzaj oraz stopnień komplikacji doznanych obrażeń oraz powikłań
 • Wiek poszkodowanego
 • Wykonywany zawód
 • Stopień w jakim obrażenia wpłynęły na życie zawodowe (w niektórych przypadkach znalezienie alternatywnej formy zarobkowania lub wcześniejsza emerytura)
 • Aktywność fizyczną osoby poszkodowanej
 • Zobowiązania wobec osób najbliższych oraz w jakim obrażenia wpłynęły na wypełnianie tych zobowiązań

Oprócz odszkodowania za doznane obrażenia mogą Państwo także otrzymać zwrot utraconych dochodów oraz poniesionych wydatków.

Jak długo trwa uzyskanie odszkodowania?

Długośc trwania postępowania o odszkodowanie jest określana przez kilka czynników obejmujących rodzaj wypadku, obrażeń, rodzaj i jakość matriału dowodowego w sprawie, dobrej woli firmy ubezpieczeniowej aby zaproponować odpowiednią ugodę itd. Jednakże mogą Państwo spodziewać się iż potrwa to od 3 miesięcy do 12 miesięcy lub dłużej w zależności od stopnia komplikacji sprawy.

Czy ponoszę jakieś koszta?

Nie ponoszą Państwo naszych kosztów jeżeli sprawa nie zakończy się sukcesem na zasadzie No Win No Fee. Dla naszych klientów oferujemy niskie prowizje w przypadku wygrania sprawy. Wysokość naszego honorarium jest umowna. Polega na procentowym udziale w odzyskanym odszkodowaniu, zależy od stopnia komplikacji sprawy i wartości przedmiotu sporu (ogólnej wartości sprawy).

W jakich przypadkach nie można ubiegać się o odszkodowanie?

a) Ograniczenia czasowe

Zgodne z prawem roszczenia cywilne o odszkodowania za obrażenia po wypadku można wnosić na drodze sądowej do 3 lat, poczynając od daty wypadku lub daty formalnej diagnozy choroby zawodowej.

b) Niewystarczające dowody

Oceniając zasadność roszczeń o odszkodowanie, prawnik ustali kto ponosi winę za spowodowanie wypadku. Aby to umożliwić prawnik winien rozpatrzyć Państwa wniosek o odszkodowanie i ustalić poza wszelkim podejrzeniem że strona przeciwna od której uzyskujemy odszkodowanie, była odpowiedzialna za wystąpienie wypadku, chociażby częsciowo. Jeżeli nie istnieje wystarczająco dowodów aby to udowodnić, najprawdopodobniej Państwa sprawa nie zakończy się skucesem. W takim przypadku doradzimy Państwu, iż prospekty na wygranie są bardzo małe i nie podejmiemy się prowadzenia Państwa sprawy.

c) Uchybienia od zasad postępowania

Dla pewnego typu roszczeń takich jak odszkodowania za akty przemocy – Criminal Injuries lub też wypadki drogowe, muszą zostać przestrzegane określone zasady podczas ubiegania się o odszkodowanie. Są to między innymi ograniczenia czasowe zgłoszenia wypadku lub incydentu, a także ograniczenia czasowe do złożenia roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli któraś z tych zasad nie była przestrzegana nie będą mieli Państwo prawa do ubiegania się o odszkodowanie.

d) Mała wartość roszczeń

Jeżeli całkowita wysokość odszkodowania zawiera się poniżej £1,000 w takim przypadku Sąd uzna to za drobne roszczenie oraz będzie postępować z roszczeniem w inny sposób. W takim przypadku nie będziemy w stanie zaoferować umowy no win no fee jako iż po zakończeniu sprawy Sąd nie nakarze stronie przeciwnej wypłaty Państwa kosztów reprezentacji prawnika. W takim przypadku należy dochodzić roszczeń w trybie odpowiednim dla roszczeń drobnych poprzez Small Claims Court.

Czy będę udawać się do Sądu?

Prawie wszystkie sprawy kończą się bez udziału Sądu. To widmo postępowania na drodze sądowej wymusza na firmie ubezpieczeniowej aby zakończyć postępowanie drogą ugody, gdyż postępowanie sądowe zabiera czas i środki finansowe firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli Państwa sprawa trafiła przed Sąd mogło być to spowodowane, iż ubezpieczyciel uznał że dowody nie były wiarygodne lub wysokość odszkodowania nie mogła zostać ustalona drogą ugody.

Jeżeli zebrany materiał dowodowy jest bardzo obszerny, najprawdopodobniej sprawa zostanie zakończona bez udziału Sądu.